Ångerrätt
Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten gäller endast om produkten är i oförändrat skick men kunden har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion. Vid nyttjande av ångerrätten har vi rätt att göra avdrag motsvarande den värdeminskning som uppstått till följd av att kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Värdeminskningen bedöms från fall till fall. Ångerfristen börjar löpa från den dag kunden har tagit emot produkten.
Rabta Stockholm betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att returnerad produkt kommit Rabta Stockholm till godo. Kunden står för fraktkostnad vid retur. Fraktkostnaden dras av vid återbetalningen av köpbeloppet.
Kunden skall returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt, risken innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.


Garanti och reklamationsrätt
Rabta Stockholm säljer alla produkter med 3 månaders garanti. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Fabrikationsfel måste innehas av Rabta Stockholm, varefter kunden får gratis reparation eller en ny instans av product. Om kunden önskar att ändra den beställda produkten kommer skillnaden i kostnader och fraktavgifter betalas av kunden. Produktgarantin gäller inte då Rabta Stockholm ej kan hitta något fel på produkten eller då kunden har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller ej vid handhavandefel, felinställd produkt eller fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Kundens faktura eller kvittens gäller som garantibevis.


Reklamationer (frakthandling) och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och garantiärenden skall kunden kontakta Rabta Stockholm's kundtjänst via http://rabta.se/sv/contact-us
Rabta Stockholm kan ej ersätta fraktkostnad om kunden har skickat en produkt på egen hand, utan att först ta kontakt med Rabta Stockholm kundtjänst. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning skall betalas av kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler. Vid reklamation skall kunden skicka produkterna till Rabta Stockholm på adress:
Rabta Stockholm
Tomtbergavägen 355
14576
Norsborg